คำขอส่งสัมภาษณ์


Notice: Undefined variable: add_num in /sites/xn--72cc3ftfm.com/files/wp-content/themes/rangjai/super-admin/content-super-am.php on line 1818

Notice: Undefined variable: add_num in /sites/xn--72cc3ftfm.com/files/wp-content/themes/rangjai/super-admin/content-super-am.php on line 1818

Notice: Undefined variable: add_num in /sites/xn--72cc3ftfm.com/files/wp-content/themes/rangjai/super-admin/content-super-am.php on line 1818
หมายเลขงานตำแหน่งงานโรงงาน/บริษัทจำนวนแรงงาน
49-1075ฝ่ายผลิตบริษัท อีซี่ โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด10 ตำแหน่ง อุมัติคำขอ
49-1060ฝ่ายผลิตบริษัท จั๊มเวย์ จำกัด.10 ตำแหน่ง
อนุมัติคำขอแล้ว
49-1056ฝ่ายผลิต บจก.คอมพลีท โอ โตพาร์ท10 ตำแหน่ง
อนุมัติคำขอแล้ว
LINE LOGO SVG สอบถามได้นะคะ