ตรวจสอบคำขอเปิดตำแหน่งงานใหม่


Notice: Undefined index: job-id in /sites/xn--72cc3ftfm.com/files/wp-content/themes/rangjai/page-templates/kithai-job-request.php on line 28

JOB ID


Notice: Undefined index: in /sites/xn--72cc3ftfm.com/files/wp-content/themes/rangjai/super-admin/content-super-am.php on line 1037

สถานที่ทำงาน


จ.

คุณสมบัติ

เพศ: หญิง
อายุ: -

รายละเอียดงาน

จำนวนที่รับ : ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.
ค่าแรง (บาท) :
เวลาทำงาน : วัน - เวลา - น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลติดต่อ

คุณ
โทร. :

คุณสมบัติ

ระดับการศึกษา :
สถานะเกณฑ์หาร :
รอยสักนอกร่มผ้า :
ระเบิดหู :
สายตา :

รายชื่อรับคนเข้าทำงาน


Notice: Undefined index: job-id in /sites/xn--72cc3ftfm.com/files/wp-content/themes/rangjai/page-templates/kithai-job-request.php on line 32
ลำดับชื่อนามสกุลเพศอายุเบอร์โทรศัพท์
1สุวรรณาขวัญงามหญิง32(082) 984-6591
2อรุโนทัยฤทธิสอนหญิง23(086) 577-8038
3ธนัญชาดีพูลหญิง24(083) 530-4021
4ศรรามบามขุนทดชาย29(099) 745-4001
5ทัศนีย์ใจแน่นหญิง21(063) 024-5132
6จอมแสงจันทร์ชาย39(093) 427-3845
7ต้นสินสงวนชาย40(064) 595-8062
8อรอุมาบุตรมาลาหญิง28(063) 624-6121
9พัชราพรสุขฤทัยทิพย์หญิง25(081) 752-8133
10ทวีศักดิ์จันทพงษ์ชาย32(063) 845-0043
11สุภาพรทองสุขนอกหญิง31(080) 174-2751
12วิรตีเทพไกรวัลหญิง31(090) 261-1978
13ณัฐธิดาปัจจัยหญิง27(080) 200-8808
14วีระยุทธศิริประทุมชาย35(081) 423-4507
15อดิศักดิ์ชมชื่นชาย31(094) 560-9834
16จุฑามาศหนูเอียดหญิง26(095) 830-5239
17วัตแสงชาย38(093) 130-5339
18เสกสรรค์จันทะบาลชาย41(084) 281-6514
19ธนาภรณ์จุลบุตรหญิง21(063) 901-8256
20กุลธิดานราแก้วหญิง27(093) 859-9458
LINE LOGO SVG สอบถามได้นะคะ